نمایشگاه صنعت مترو

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، راه حل اساسی برای حل معضلات اقتصادی ‌کشور را تاسیس نهادی فرا قوه ای دانست و گفت: هیئت برنامه ریزی اقتصادی (EPB) که در سال ۱۹۶۱ در کره جنوبی تشکیل شد، تصمیم گیر نهایی در مورد مسائل اقتصادی بوده است.

 سید محمد بحرینیان در نهمین نشست تخصصی اقتصاد دانش بنیان با موضوع «مراحل توسعه یافتگی و الزامات اقتصاد دانش بنیان با توجه به تجربه کره جنوبی» در محل پژوهشکده مطالعات فناوری گفت: اگر نهادی جدای از سه قوه وجود داشته باشد و تصمیم گیری نهایی برای اقتصاد را انجام دهد، همانند تجربه کشور کره و سایر کشورهای پیشرفته شرق آسیا به دانش فنی و پیشرفت اقتصادی خواهیم رسید.
بحرینیان مطرح کرد: راه حل اساسی آن است که نهادی فرا قوه ای به جز سه قوه بیاید و تصمیم گیری نهایی اقتصادی را بگیرد تا به وسیله آن بتوان به دانش و پیشرفت اقتصادی رسید. اعضای این نهاد باید انتخابی باشند نه انتصابی  تا درگیر مسائل حزبی  و سیاسی نشود. برای مثال، قانون گذاری مناسب در صنعت خودروی کره جنوبی، صنعت خودروسازی این کشور و به تبع آن، اقتصاد کشور کره را رونق داد که علت آن وجود نهادی به نام (EPB) است که تصمیم گیری نهایی را انجام می دهد.
بحرینیان مطرح کرد: برای رسیدن به اقتصاد دانش بنیان باید الزامات مربوط به  هر مرحله را ببینیم و موقعیت ایران را در این مراحل رصد کنیم. به عنوان مثال، کشاورزی، صنعت و عصر اطلاعات سه ویژگی است که جوامع ابتدایی تا پیشرفته با آن سر و کار داشته اند. در این جهت، موقعیت ایران در ابتدای جامعه صنعتی است.
بحرینیان گفت: کشورهای شرق آسیا فرآیند رسیدن به اقتصاد دانش بنیان را به خوبی طی کرده اند و نتایج آن را امروزه مشاهده می کنند.
وی گفت: سازماندهی و ارتقاء کارآفرین نوآور از مسائل اصلی جامعه پیشرفته است که این امر در کشورهای پیشرفته به وضوح قابل مشاهده است.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران گفت: دولت کره با چالش های رفع نیازهای اساسی انسان و حفظ حاکمیت ملی رو به رو بود و فقر به عنوان بستر درگیری های اجتماعی و بی ثباتی در نظر گرفته شد. دولت کره برای از بین رفتن این چالش به دنبال پیشرفت صنعت بود و برای آن سیاست گذاری هایی را ترتیب داد.
بحرینیان گفت: هیئت برنامه ریزی اقتصادی (EPB) همان راه حل اساسی برای از بین رفتن فقر و مشکلات اقتصادی بود. یکی از وظایف این هیئت، دسترسی به اطلاعات و شفافیت آنها است که بر این اساس دولت کره توسط هیئت برنامه ریزی اقتصادی (EPB)، دولت الکترونیک را برای اطلاعات بیشتر و شفافیت، پایه گذاری کرد.
وی مطرح کرد: هیئت برنامه ریزی اقتصادی (EPB) که در سال 1961 در کره جنوبی تشکیل شد، تصمیم گیر نهایی در مورد مسائل اقتصادی است. طرح این کار قبل از انقلاب اسلامی توسط دانشگاه هاروارد به رژیم شاهنشاهی داده شد ولی توجهی به آن نشد.
بحرینیان بیان کرد: چرخه توسعه اقتصاد کره با کمک برنامه های توسعه مثل توسعه صنعتی پیش رفت. به همین دلیل به فناوری های بالایی در سال های اخیر دست یافته است. به طور خلاصه، صنعتِ صنعت ساز باعث آبشار فناوری در جامعه خواهد شد. به عنوان مثال ماشین های فناوری، آبشار فناوری را در جامعه جاری می کنند.
وی گفت: کره جنوبی صنعت خودرو و صنعت کشتی سازی را برای توسعه خود انتخاب کرد زیرا با انجام این کار می تواند ارتقاء دانش و حداکر منابع مورد نیاز چرخه اقتصاد را فراهم می کند. طبق آمار موجود، در سال 2012، صنعت خودرو در حدود 38.2 درصد از سهم فروش کل اقتصاد را به خود اختصاص داده است. از 103 دلار سرانه تولید ناخالص داخلی به 20 هزار دلار در سال 20 هزار دلار رسیده است.
وی گفت: دولت کره جنوبی در راستای کمک به اهداف اقتصادی، اجازه نداده است که بازده دارایی های مالی از بازده دارایی هایی بنگاه های تولیدی بیشتر شود. به بنگاه های تولیدی اهمیت می دادند به طوریکه نرخ بهره کمی از آنها می گرفتند تا تولید رونق بگیرد.
وی ادامه داد: به گفته کینز، رکود زمانی سر برمی آورد که پول از چرخه صنعتی به چرخه مالی می رود و دولت کره اجازه نداد در بحران های به وجود آمده، بازده دارایی های مالی از بازده دارایی های بنگاه ها سبقت گیرد. ولی در کشور ما، مالی شدن اقتصاد، به نابودی آن منجر خواهد شد.
بحرینیان گفت: منابع انسانی ماهر از سیاست گذاری علوم و فناوری در توسعه کره بود. یعنی در مرحله اول توسعه نیاز به مهندس نداریم بلکه باید مهارت های شغلی را اهتمام و گسترش داد و سپس مدیریت و تمرکز بر فناوری درون زا و در مراحل بعدی به مهندس نیاز داریم.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران گفت: خط مشی تکامل علوم و فناوری کره بر سه محور نهادسازی، به روزآوری فناوری و در نهایت رهبری علوم و فناوری قرار دارد و دولت باید چشم انداز بلند مدت برای توسعه صنعتی و معرفی راهبردهای گام به گام برای فعالیت های اقتصادی را بر عهده گیرد و در این راستا باید از بنگاه های نوپا حمایت کند.

طاها تجارت دید گستر