مقررات جدید ارزی

دنیای اقتصاد- بانک مرکزی تغییرات جدید در مقررات ارزی را ابلاغ کرده است که بر اساس آن علاوه بر ارز مسافری، اختصاص ارز به کالاهای وارداتی نیز با تحولاتی همراه شده است.

بانک مرکزی در این ابلاغیه، شرایط فروش ارز مسافری را به گونه‌ای تغییر داده که ارز مسافری را به جز «شهرهای زیارتی» حذف کرده است. این میزان ارز مسافری نیز نسبت به مقررات پیشین به نصف کاهش پیدا کرده است و ۲۰۰ دلار به مسافران عتبات عالیات ،سوریه و مکه (حج عمره) با تایید سازمان حج و زیارت اختصاص داده می‌شود. در کنار این، ارز «دانشجویی» نیز همچنان فروخته می‌شود و به عبارتی، زمزمه حذف ارز دانشجویی که دیروز از سوی برخی از خبرگزاری‌ها عنوان شد، با دستورالعمل جدید بانک مرکزی تکذیب شده است.

بانک مرکزی همچنین در این ابلاغیه، نحوه اختصاص ارز به اولویت‌های ده‌گانه واردات را مشخص کرده است. بر اساس این دستورالعمل جدید، واردکنندگان در هنگام ثبت سفارش کالای وارداتی اولویت های اول و دوم بدون قید کردن «ارز مرجع» می‌توانند کالا وارد کنند؛ اما در اولویت‌های سوم تا پنجم حتما باید «ارز مرجع» در برگه ثبت سفارش قید شود تا برای واردات کالا ارز اختصاص داده شود.

 بانک مرکزی تغییرات جدید در مقررات ارزی را ابلاغ کرده است که بر اساس آن علاوه بر ارز مسافری، اختصاص ارز به کالاهای وارداتی نیز با تحولاتی همراه شده است. بانک مرکزی در این ابلاغیه، شرایط فروش ارز مسافری را به گونه‌ای تغییر داده که ارز مسافری را به جز «شهرهای زیارتی» حذف کرده است. این میزان ارز مسافری نیز نسبت به مقررات پیشین به نصف کاهش پیدا کرده است و ۲۰۰ دلار به مسافران عتبات عالیات ،سوریه و مکه (حج عمره) با تایید سازمان حج و زیارت اختصاص داده می‌شود. در کنار این، ارز «دانشجویی» نیز همچنان فروخته می‌شود و به عبارتی، زمزمه حذف ارز دانشجویی که دیروز از سوی برخی از خبرگزاری‌ها عنوان شد، با دستورالعمل جدید بانک مرکزی تکذیب شده است.

بانک مرکزی همچنین در این ابلاغیه، نحوه اختصاص ارز به اولویت‌های ده‌گانه واردات را مشخص کرده است. بر اساس این دستورالعمل جدید، واردکنندگان در هنگام ثبت سفارش کالای وارداتی اولویت های اول و دوم بدون قید کردن «ارز مرجع» می‌توانند کالا وارد کنند؛ اما در اولویت‌های سوم تا پنجم حتما باید «ارز مرجع» در برگه ثبت سفارش قید شود تا برای واردات کالا ارز اختصاص داده شود. بانک مرکزی اعلام کرد.

تغییر بخشی از مقررات  ارزی

جدیدترین تغییرات در مقررات ارزی

گروه بازار پول- بانک مرکزی جدیدترین تغییرات در مقررات ارزی را اعلام کرد. بر اساس مقررات ارزی ابلاغ شده جدید بانک مرکزی که تاریخ آن مربوط به هفتم مردادماه سال جاری است، شرایط فروش ارز در برخی موارد نظیر ارز مسافرتی با تغییرات جدیدی همراه شده است.

ضمن اینکه بنا به اعلام بانک مرکزی، ارز «دانشجویی» همچنان طبق شرایط قبلی عرضه می‌شود و به عبارتی، زمزمه حذف ارز دانشجویی که دیروز از سوی برخی از خبرگزاری‌ها عنوان شد، با دستورالعمل جدید بانک مرکزی به نوعی تکذیب شده است.

در بخش دیگری از این تغییرات، بانک مرکزی به نحوه اختصاص ارز به کالاهای وارداتی پرداخته است. این تغییرات بر اساس اولویت‌بندی ۱۰ گانه اختصاص ارز مرجع صورت گرفته و بر اساس آن، در هنگام ثبت سفارش کالای وارداتی، به اولویت‌های اول و دوم بدون قید «ارز مرجع» و اولویت‌های سوم تا پنجم با قید «ارز مرجع»، برای واردات کالا ارز اختصاص داده می‌شود.

شرایط جدید ارز مسافری

بانک مرکزی در مقررات اعلام شده جدید ارزی، ارز مسافرتی را به جز «شهرهای زیارتی» حذف کرده است. بنا بر این دستورالعمل، ارز مسافرتی به مقصد عراق (عتبات عالیات) به مبلغ ٢٠٠ دلار یا معادل آن به سایرارزها به نرخ رسمی فروخته می‌شود. ضمن اینکه ارز مسافرتی برای عتبات عالیات فقط به آن دسته از مسافران تعلق می‌گیرد که از طریق کاروان‌های تحت پوشش سازمان حج و زیارت اعزام می‌شوند. بانک مرکزی اضافه کرده است: ارز مسافرتی به مسافران هوایی، زمینی، ریلی و دریایی کشورهای سوریه و عربستان (بابت عمره مفرده) به میزان ٢٠٠ دلار یا معادل آن به سایر ارزها به نرخ رسمی به فروش می‌رسد.

طبق دستورالعمل بانک مرکزی، ارز مسافرتی برای شهرهای زیارتی، فقط یک بار در سال فروخته می‌شود. پیش از این ارز زیارتی ۴۰۰ دلار برای هر نفر تعیین شده بود.

اختصاص ارز پزشکی تا ۱۰ هزار دلار

بانک مرکزی در ادامه این دستورالعمل، به فروش و انتقال «ارز درمانی» اشاره کرده است.بر اساس مقررات جدید بانک مرکزی، فروش و انتقال ارز درمانی و هزینه اقامت برای بیماران آزاد، حداکثر تا ده هزاردلار با ارائه تاییدیه و برآورد هزینه مرکز درمانی خارج از کشور و همچنین تایید و تشخیص کتبی پزشک متخصص معالج داخلی که درآن ضرورت ادامه معالجه در خارج از کشور و میزان ارز مورد نیاز در آن درج شده باشد در صورت ارائه وثیقه به میزان ٣٠ درصد هم ارز ریالی پرداخت شده به نرخ رسمی انجام می‌گیرد. بانک مرکزی اضافه کرده است: فروش و انتقال ارز درمانی برای مبالغ بیش از ده هزار دلار با تایید شورای عالی پزشکی یا تایید ادارات کل بهداشت مراکز استان‌ها که در آن ضرورت ادامه معالجه، میزان ارز مورد نیاز جهت درمان و همچنین مدت اقامت تعیین شده باشد، به نرخ رسمی انجام می گیرد.

ارز دانشجویی تا سقف ۱۵ هزار دلار

بانک مرکزی همچنین دستورالعمل ارز دانشجویی را ابلاغ کرده است. در مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی در این باره میزان حداکثر ارز پرداختی به دانشجویان را برای دانشجویان غیر بورسیه ۱۵ هزار دلار اعلام کرده است. اما بانک مرکزی اعلام کرده که ارز دانشجویی به دانشجویان بورسیه و آزاد خارج از کشور فروخته خواهد شد. در این دستورالعمل آمده است: فروش، انتقال و پرداخت ارز دانشجویان بورسیه با ارائه درخواست دو وزارتخانه علوم و بهداشت با امضای مدیر امورمالی و معاونت مربوطه هریک از وزارتخانه‌ها به نرخ رسمی انجام می‌گیرد. همچنین فروش و انتقال ارز بابت شهریه دانشجویان آزاد خارج از کشور با ارائه درخواست متقاضی درمقابل تایید وزارتخانه‌های بهداشت و علوم مبنی بر شاغل به تحصیل بودن دانشجو در خارج از کشور و ارائه صورتحساب دانشگاه مربوطه به میزان مبلغ مندرج در آن و حداکثر در سقف پانزده هزاردلار سالانه در وجه موسسه دانشگاه مربوطه با اعلام کتبی متقاضی مبنی بر صحت هزینه انتقال یافته به نرخ رسمی انجام می‌گیرد.

نکات الزامی در تخصیص ارز واردات

بانک مرکزی در مقررات مربوط به «نحوه رسیدگی به تعهدات ارزی ناشی از واردات کالا» به برخی از تغییرات در اختصاص ارز برای کالای وارداتی اشاره کرده است. بانک مرکزی در این ابلاغیه، جهت رسیدگی به تعهدات ارزی واردکنندگان کالا و خدمات گشایش اعتبار، برات اسنادی یا حواله ارزی که از ارز سیستم بانکی یا ارز مرجع، ارز متقاضی، منابع بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی، حساب ذخیره ارزی یا از محل ارز بانک مرکزی تامین اعتبار شده است، رعایت برخی نکات را الزامی عنوان کرده است.از جمله نکاتی که بانک مرکزی به آن اشاره کرده تعهدنامه ارائه پروانه گمرکی ورود کالا، مهلت سه ماهه ارائه پروانه گمرکی ورود کالا، وصول پروانه گمرکی ورود کالا، گواهی سند گمرکی ورود کالا، کسر تخلیه، ارائه گواهی اخذ خسارت از شرکت بیمه، ورود کالای بدون انتقال ارز، گران نمایی، مغایرت تعرفه گمرکی ورود کالا، مغایرت گمرک مقصد، کالاهای ترخیص شده از گمرکات مناطق آزاد تجاری یا صنعتی یا ویژه اقتصادی، کالای متروکه، برگشت و فروش ارز، مصالحه ریالی با متعهدین ارزی ناشی از واردات کالا است.

تغییر در اختصاص ارز به کالاهای وارداتی

بانک مرکزی همچنین طی بخشنامه‌ای به مدیریت امور بین‌الملل شبکه بانکی اختصاص ارز به کالاهای اولویت اول و دوم بدون قید و کالاهای اولویت‌های سوم تا پنجم را مشروط کرد. بنابراین بخشنامه اختصاص ارز به اولویت‌های سوم تا پنجم صرفا در مواقعی که عبارت «ارزمرجع» درج شده باشد قابل تخصیص است. در این بخشنامه آمده است که: بانک‌ها باید پس از دریافت اوراق ثبت سفارش صادره توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت صرفا درخصوص اولویت‌های (گروه‌های) اول و دوم نسبت به گشایش اعتبار اسنادی، ثبت برات اسنادی یا انجام حواله به نرخ رسمی و با قائل شدن حق تقدم به ترتیب اولویت‌های مذکور با رعایت کامل مفاد مجموعه مقررات ارزی و سایر ضوابط مربوطه اقدام کنند.

بانک مرکزی اضافه کرده است که: در رابطه با اولویت‌‌های سوم، چهارم و پنجم صرفا در مواقعی که در اوراق ثبت سفارش عبارت «ارز مرجع» درج شده باشد، آن بانک مجاز به اقدام است. بانک مرکزی درخصوص کلیه ثبت سفارش‌های صادر شده قبل از سوم مرداد ماه اضافه کرده است: درصورتی که اوراق ثبت سفارش به بانک ارائه و تاکنون هیچ گونه وجهی بابت تمام یا قسمتی از ثبت سفارش‌های مربوطه از متقاضی دریافت نشده‌است، اوراق قابل اقدام نبوده و متقاضیان می‌توانند جهت تعیین گروه کالا و صدور مجوز جایگزین جدید به استان محل صدور ثبت سفارش خود مراجعه کنند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با ما

پشتیبانی طاها تجارت آریا

جهت بهره مندی از خدمات مشاوره بازرگانی با ما تماس بگیرید